21 Compromisos

Llegir en Castellà

Desà PDF

21 compromisos psoe COMPROMISOS

COMPROMISOS Els compromisos agrupen les obligacions ineludibles que el PSOE posarà en pràctica de manera immediata.

1- Reducció salarial dels càrrecs electes (50%) i limitació dels regidors amb dedicació exclusiva a 2. L’alcalde cobrarà 3 vegades el salari mínim interprofessional, els regidors amb dedicació exclusiva 2,5 vegades el SMI i els regidors sense lliure designació el Salari Mínim Interprofessional. El que suposarà una rebaixa del 50% assegurant així la seua proporcionalitat, raonabilitat i concordança amb el pressupost de l’ajuntament i la situació de Novelda.

2- Limitació de mandats. Limitarem a dos legislatures el mandat màxim de l’alcalde. Amb això des del PSOE volem donar exemple de la rellevància que té la rotació dels càrrecs electes, evitar l’anquilosament i la temptació que la política es convertisca en «forma de vida».

3- No hi haurà cotxe oficial ni càrrec de confiança. Eliminarem el personal de confiança d’alcaldia i suprimirem el vehicle oficial dedicat a alcaldia, així com el seu xòfer i guardaespatles.

4- Transparència. Ens comprometem a entrar en el Rànquing dels 10 municipis més transparents de la Comunitat Valenciana, per mitjà de la creació Regidoria de Govern Obert (open government) i creació d’un Portal de Transparència.

5- Novelda Ciutat Lliure de Desnonaments. Crearem una oficina antidesnonaments destinada a assessorar legalment als ciudadanos/as afectats pels desnonaments i mitjançar en el tracte amb les entitats financeres.

6- Participació ciutadana a través de tres eixos: Posada en marxa de consells sectorials en totes les àrees municipals (consell de xiquets de 12 a 16 anys, consell de dones, consell d’esport, etc.) , pressupostos participatius i el Regidor 22.

7- Auditoria Pública dels comptes municipals, a l’inici i al final de la legislatura. Realitzarem, a l’inici i al final de la legislatura, una auditoria externa per a garantir la imparcialitat dels comptes municipals, incloses les de les societats municipals. El resultat de les dites auditories serà públic.

8- Cost de 1EUR per a la Taxa Obertura d’Activitats Econòmiques. Fomentat d’esta manera els emprenedors.

9- Pla General d’Ordenació Urbana – PGOU. Aprovarem en Ple el primer pla general d’ordenació urbana de la ciutat de Novelda.

10- Transparència en els plens municipals. No més «Siguiente Pregunta». Els plens seran en horari de vesprada. Els veïns podran participar en el torn de precs i preguntes. Tant l’alcalde, com els regidors, siguen del govern o l’oposició, estarem obligats a contestar en eixe ple o en el següent.

11- Adequarem i dinamitzarem els espais municipals per a l’oci infantil i juvenil els caps de setmana perquè puguen reunir-se i realitzar activitats.

12- Viver d’Emprenedors. Creació d’un Viver d’Empreses on poder desenrotllar activitat empresarial a baix cost, oferint a més servicis avançats de formació, investigació, assessorament, informació i noves tecnologies.

13- Pla Acció Comercial (PAC) . Posarem en marxa la mesa tècnica del PAC per a fomentar el comerç local.

14- Congelarem els impostos i taxes municipals.

15- Pressupostos reals i realitzables acords a la situació econòmica i financera de l’ajuntament i el municipi, sense minvar a les persones i les necessitats socials de la població.

16- Partida Pressupostària per a la creació d’ocupació.

17- Ajuntament al servici del ciutadà. Per mitjà de l’Alcalde en els barris, a través de l’obertura de l’ajuntament a la vesprada i la posada en marxa d’un servici telefònic 010-24h per a atendre reclamacions sobre manteniment d’obres i servicis de la població.

18- Administració 3.0. Implantarem mitjans telemàtics i inclourem les TIC en l’Administració amb la finalitat de fer més àgil, eficient, accessible i senzilles les relacions entre ciutadà i administració.

19- Aprovació del Pla d’Igualtat i foment en tots els àmbits des de l’escola (Infantil, Primària, Secundària i Adulta) fins a l’Administració.

20- Manteniment de totes les instal·lacions municipals de l’Ajuntament assegurant una resposta immediata a les reparacions i arreglaments de desperfectes, de manera que estos no interferisquen en l’aprofitament de les mateixes.

21- L’important és Novelda. Per això, prioritzarem aquells compromisos que coincidisquen amb els programes electorals dels altres grups polítics amb representació en l’ajuntament, perquè tots #SomNovelda i el més important és la nostra ciutat.»